Church Open Day – postponed

Posted in the News Category

The Open Morning at St Augustine’s from 10am – 1pm on Saturday 6th June has been postponed.

 

Discussion Area - Submit a comment
Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Your reply will be moderated and not appear immediately. You can prepare your text in a word processor before pasting it into the box, but formatting such as bold and colour will not appear.

Bydd eich ateb yn cael ei cymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch paratoi eich tecst yn y rhaglen word cyn ei rhoi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.