Barry Male Voice Choir

Posted in the Events Category

Barry Male Voice Choir will be giving a concert in St Augustine’s on

26th September 2020.

Details to follow but please note in your diaries

Discussion Area - Submit a comment
Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Your reply will be moderated and not appear immediately. You can prepare your text in a word processor before pasting it into the box, but formatting such as bold and colour will not appear.

Bydd eich ateb yn cael ei cymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch paratoi eich tecst yn y rhaglen word cyn ei rhoi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.