Friends AGM

Posted in the Events Category

The AGM for The Friends will take place on Thursday 23rd April 2020 in the Parish & Community Hall, Albert Road, time tbc.

Discussion Area - Submit a comment
Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Your reply will be moderated and not appear immediately. You can prepare your text in a word processor before pasting it into the box, but formatting such as bold and colour will not appear.

Bydd eich ateb yn cael ei cymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch paratoi eich tecst yn y rhaglen word cyn ei rhoi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.